Wyborcza hala

W poniedziałkowy wieczór w naszej hali dojdzie do wyborów w miejskim klubie sportowym.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego w MKS Nysa Kłodzko zostanie podsumowana dotychczasowa działalność poszczególnych sekcji, a głównym punktem będzie wybór nowego zarządu.
 
Pierwszy termin zebrania — godz. 19:00, drugi termin — godz. 19:15 w dniu 16 stycznia 2023 roku (poniedziałek) w hali OSiR w Kłodzku przy ul. Sportowej.
 
PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO –WYBORCZEGO CZŁONKÓW KLUBU:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Wybór protokolanta zebrania.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Wybór komisji mandatowej.
6. Wybór komisji skrutacyjnej.
7. Wybór komisji Uchwał i Wniosków.
8. Stwierdzenie ważności zebrania.
9. Przedstawienie sprawozdań z działalności klubu (piłka nożna, koszykówka i tenis stołowych) oraz sprawozdania finansowego.
10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
11. Wybór ilości członków nowego zarządu.
12. Wybory zarządu klubu.
13. Wybory do komisji rewizyjnej.
14. Przedstawienie uchwał i wniosków.
15. Wniosek o wyodrębnienie sekcji koszykówki jako samodzielnego klubu
16. Dyskusja.
17. Zamknięcie zebrania.

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com