Rodo

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

1.   W Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kłodzku zarządzanym przez Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko Spółka z o.o.   

      w Kłodzku został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).

2.   Osobą pełniącą funkcję IOD jest Pan Andrzej Kręcichwost.

3.   Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:

  • przetwarzaniem danych osobowych
  •  z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetworzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(zwane RODO).                  

4.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

             Andrzej Kręcichwost

             Inspektor Ochrony Danych Zakład Administracji Mieszkaniami Gminnymi Gminy Miejskiej Kłodzko         

             Spółka z o.o. w Kłodzku, 57-300 Kłodzko, ul. Grunwaldzka 29

 

Pliki do pobrania
Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com